NOE Deck

Снимки

Схеми

NOE Deck

Кофраж за плочи за ранно декофриране
Новаторски, премислен, стопански изгоден

 • Бърз като стрела
  Само 1,6 части за покриване на m² кофражна площ.
 • Допълващ
  Плоча и греди могат да се кофрират наведнъж.
 • Годен за напасване
  Чрез включени в системата решения за изравняване и напасване.
 • Екстра дължина
  Надлъжни греди до 2,40 m
 • XXL
  Размери на платна до 90 x 150 cm
 • Екстра лек
  Всички системни части NOEdeck са изготвени от алуминий.
 • Пестящ
  Конзолно решение пести подпори и падащи глави.
 • Свободен растер
  Възможна смяна на посока при надлъжни греди.
 • Здрав като мечка
  Допустимо натоварване на падащите глави до 48 kN
 • Чист
  Специално изготвени кантове на платната пазят страничните повърхности чисти и намаляват разхода за почистване.
 • Професионален
  Система с много опции