Европодпори

Здрави Евро-подпори по EN 1065

Стопански изгодни, за бърза и сигурна работа

 • Висока носимоспособност
  до 36 kN
 • Допустими товари по EN 1065
  виж продуктовата информация
 • Дълговечност чрез
  – горещо поцинковане на всички компоненти
  – здрави планки горни и долни
 • Намалено тегло
 • Голям диапазон на настройка
  от 100 mm
 • Предпазване от нараняване
  чрез осигуровка срещу прищипване
 • Помощ при монтаж
 • Палети за подпори
 • NOE Euro-Baustütze BD 25
  1500–2500 mm дължина,
  носимоспособност 30,9–20,0 kN
 • NOE Euro-Baustütze CD 30
  1800–3000 mm дължина,
  носимоспособност 36,1–20,6 kN
 • NOE Euro-Baustütze CD 35
  2000–3500 mm дължина,
  носимоспособност 36,1–20,0 kN
 • NOE Euro-Baustütze CD 40
  2300–4000 mm дължина,
  носимоспособност 36,1–20,0 kN
 • NOE Euro-Baustütze CD 55
  3000–5500 mm дължина,
  носимоспособност 36,1–20,0 kN
 • Статив за подпори
  С ключалка, приложение за стоманени подпори, горещо поцинкован
  За NOE Euro-Baustützen
  BD 25, CD 30, CD 35 и CD 40
  тегло: 12,60 kg
  част-N. 900072
  Für NOE Euro-Baustütze CD 55
  тегло: 12,60 kg
  част-N. 900073
 • Палет за подпори
  Носимоспособност 1650 kg, горещо поцинкован
  тегло: 67,00 kg
  част-N. 697599

Снимки