NOEplast

NOEplast

Бетонът в България е със занижен имидж, тъй като този пластичен, устойчив и широко прилаган материал се възприема като грозен и студен. 

Това е несправедливо, защото той може да се одухотвори чрез структура.

Тази задача се решава от архитектите, които знаят – ключът към красотата на видимия бетон се нарича NOEplast  – структурна матрица. 

NOE Schaltechnik Германия произвежда над 100 различни структури от сив, висококачествен полиуретан (PU). Той превъзхожда многократно продуктите от гума, PVC или стиропор, защото е :

 • издържлив на механични, температурни и химически въздействия;
 • твърд, устойчив и функционален;
 • с плътен обем без въздушни мехури;
 • екологичен, подходящ за рециклиране.

Разнообразните структури наподобяващи дървен фладер, зидария, каменни облицовки, геометрични релефи, противоплъзгащи по DIN 51 130 и др. дават неограничени възможности за творческа изява.

Област на приложение:

 • в кофражни форми за готови елементи;
 • в калъпи за отливане в заводски или приобектови условия;
 • към кофражни форми за изпълнение на монолитен бетон на тактове;

Начини за монтаж към кофражните форми:

 • чрез залепване върху дървени или стоманени кофражни повърхности;
 • чрез механично прикрепване посредством пирони, винтове, скоби и др.;

Предимства на матриците NOEplast:

 • единствени на пазара със стабилизиран гръб;
 • минимум 60 – 100 употреби при правилна работа;
 • удобни за транспортиране и съхранение;
 • лесни за почистване;
 • постигане точност на отливане недостижима за останалите методи.

Течен NOEplast!

Клиентът има с този материал възможност да отлива свои модели и да прави опити (пътни табели и знаци, фирмени знаци, общински гербове и др.). Могат да се правят дубликати на съществуващи архитектурни елементи с цел тяхното реставриране или мултиплициране.

Към страницата на NOEplast Германия