NOEtec

Снимки

Схеми

NOEtec

Точно по мярка за инженерното и високото строителство

 • Точно по мярка
  NOEtec се изготвя точно по изискванията на проекта, респ. на тези на строителния обект
 • Малко системни части
  NOEtec решава сложни кофражни задачи с малко системни части
 • Многостранен
  NOEtec е един завършен, универсално приложим гредови кофраж, респ. една система носещо скеле за инженерното и високото строителство
 • Само системни части
  Дали за тунел с правоъгълно или обло напречно сечение, дали по открит или закрит способ на строителство, дали за кофраж за стени или за носещо скеле: Всеки проект се реализира (почти) изцяло със системни части
 • Сигурен
  NOEtec предлага висока степен на сигурност при работа
 • Бърз
  NOEtec впечатлява с къси времена за монтаж и логично изграждане
 • С дълъг живот
  Всички части на системата са от стомана и лакирани
 • Здрав
  NOEtec се отличава с висока носимоспособност
  A = 42,69 cm2
  G = 50 kg/m
  Iy = 8544 cm4
  Myzul = 109 kNm
  Vyzul = 349 kN