Специализирани услуги

КОНСУЛТИРАНЕ И ЕКСПЕРТИЗА ПО КОФРАЖНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪПРОСИ

  • Шалтехник ЕООД консултира клиенти от България и чужбина по кофражни и технологични въпроси, възникнали на обекти в България и чужбина и изготвя
    експертизи по специфични теми в кофражостроенето, свързани с практиката.
  • Фирмата обучава срещу заплащане персонал, указва методологична помощ на докторанти и учещи се
  • Шалтехник извършва срещу хонорар посещения на обекти с цел решаване на възникнали практически кофражни проблеми и даване на експертно мнение по решаването им.

ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

  • В качеството си на представител на НОЕ-Шалтехник Георг Майер-Келер ГмбХ+Ко., КГ в България ШАЛТЕХНИК ЕООД предлага цялостен пакет от посреднически услуги за български потребители, имащи интерес към продукти, или услуги на НОЕ, свързани със офериране, закупуване, доставка на кофражни комплекти и дооборудване
  • Шалтехник ЕООД предлага срещу заплащане посредничество за избор и доставка на нова и употребявана строителна техника от чужбина, избор и посредничество за директно закупуване на кофражни търговски артикули, като строителни евро-подпори, дървени греди, мембрани за повишаване на повърхностната якост на бетонови елементи, циментофазерни тръби, инфрачервени нагреватели и др. специфична техника.
  • Шалтехник ЕООД поема представителство и презентиране на изложби, панаири и др. на чуждестранни фирми.