NOE в България

 

Изключително ползотворното сътрудничество на НОЕ–Шалтехник с български
партньори започва през 1966 г. и продължава възходящо, както на територията на
България и Германия, така и в трети страни.

Началото е пример за отварянето на България на Запад (през „Желязната завеса“).
Сенатор Георг Майер-Келер, собственик на групата Келербау/НОЕ-Шалтехник
посещава Министерството на строежите през 1966 г. и стартира делови
взаимоотношения с България.

През 1970 г. „Техноекспортстрой“ открива свой клон в Гьопинген, ФРГ. Дейността
включва цялостно калкулиране и изпълнение на обекти във ФРГ, съвместно с групата
Келербау/НОЕ-Шалтехник.

Българските строители усвояват успешно работата със системни едроплощни кофражи
„НОЕ“ за строителство до ключ във ФРГ. Усвояват се системи тип „Универсал“,
„Комби 10,20,70“, „Масив“.

Започва експериментално жилищно строителство с едроплощни кофражи в България –
първо в Стара Загора и София. Пионери на масовото строителство в България с
едроплощни кофражи НОЕ са Софстрой, ГУСВ и др.

Закупуването на лицензи от НОЕ и внедряването им в ЗЕК Пловдив довежда до масово
прилагане на едроплощни кофражи в България през 80-те години. Произвеждат се
системи тип „Универсал“, „Комби 10,20,70“, а по-късно „H-Рамки“, „Масив“, „Тунел
кофраж“ и „Лек стоманен кофраж с падащи глави“.

От 1994 г. НОЕ подновява оперативната си дейност в България. На българския пазар
фирмата предлага нови системни рамкови кофражи от тежък „NOEtop2000“ и лек
„NOElight“, „NOEaluL“ тип, приложими за жилищни, индустриални и инженерни
конструкции.

От 2004 г. навлиза новия тежък рамков кофраж „NOEtop“ и системи за ранно
декофриране – „NOEfordeck“, „NOEdeck“, както и такива за кръгли съоръжения –
„NOER400, NOER250“ и др.

Специфична област на приложение заемат матриците за релефен и видим бетон за
многократно прилагане (до 100 употреби) – „NOEplast“, с които се формуват релефни
повърхности на подпорни стени, огради, фасади, подлези, надлези и др.

През 2001 г. фирмата открива свое търговско представителство, а в последствие и свой
клон. От 2008 г. НОЕ присъства в България със своята дъщерна фирма, „НОЕ
Шалтехник България ЕООД“. От 2018 г. представител на НОЕ в България е
„Шалтехник ЕООД“.

Read More

NOE-Schaltechnik

 

NOE-Schaltechnik (цялостно NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG) произвежда и предлага кофражи за бетон и кофражна техника. По цял свят НОЕ е представена с 12 собствени дъщерни дружества, както и с 10 технически бюра и е активна в над 40 страни. Централата на фирмата се намира в Зюсен, близо до районен
център Гьопинген.

Строителният предприемач Георг Майер-Келер разработва в началото на 50-те стоманен кофраж – Universal, който може в сравнение с тогавашния обичаен кофраж от
дървен материал да се монтира значително по-бързо и при това да се използва много повече пъти. Той регистрира през 1952 г. патент за стоманен кофраж – Universal.

Най-общо кофражът се състои от ламаринени панели със стоманени рамки, които се свързват помежду си посредством щифт и клин. Притягането става с перфорирани плоски стоманени ленти, които преминават между платната и се покриват с пресован картон (за последващо изтегляне от бетона).

Кофражът Universal се счита за първи рамков кофраж от модерен тип.

В началото разпространението на стоманения кофраж – Universal се организира от Георг Майер-Келер. На базата на бързо нарастващото търсене той скоро прехвърля разпространението на търговеца на строителна техника от Щутгарт Якоб НОЕ.  През 1957г. Георг Майер-Келер основава NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller KG и поема обратно сам разпространението. Едновременно с това той получава правата за името, тъй като името „НОЕ-кофраж“ вече се е наложило на пазара. През следващите години кофражът Universal се развива постоянно.

През 1980г. NOE пуска на пазара рамковия кофраж Top 2000. Поеманият бетонов натиск достига до 80 kN/m², а най-големият кофражен елемент има кофражна площ от 14,05 m².
По-нататъшно подобрение от 2003г. представлява рамковият и гредови кофраж NOEtop с вградени пояси и максимален допустим бетонов натиск от 88 kN/m².

Фирмата произвежда преобладаващо кофражни системи. Това са кофражи тип скара, леки и тежки рамкови кофражи от стомана или алуминий, кръгли кофражи, кофражи за колони, кофражи за плочи, както и кофражи за стълбища. Изготвят се и носещи скелета, както и работни и предпазни скелета. За формуване на структурирани
повърхности видим бетон NOE предлага структурни матрици като кофражна вложка.

Освен производство и разпространение на горните продукти фирмата поема при необходимост също и инспектиране, поддръжка и ремонт на всички кофражни елементи

Read More
Последни публикации
Последни коментари
Категории