Летище София

Строител: Strabag International GmbH / Монолит 3 ООД
Обект: Летище София, Терминал 2
Подобект: Терминална галерия
Кофраж: NOEН20 – носеща скара за хоризонтална конструкция (плоча и тежки обратни греди)
Проект и технология на кофражните работи: НОЕ България