ПСОВ Кубратово, София

Строител: БКС Център ЕАД
Обект: ПСОВ Кубратово, София
Подобект: Пясъкоуловители
Кофраж: NOETOP2000 – тежък кофраж за вертикални елементи и формуване с Zemdrain
Проект и технология на кофражните работи: NOE Германия и НОЕ България