Сградно строителство, София

Строител: Памар Груп ООД
Обект: Сграда в София
Подобект: Сутеренни стени
Кофраж: NOEAluL – лек алуминиев кофраж за вертикални елементи
Проект и технология на кофражните работи: НОЕ България