Южен пътен възел, Търново

Строител: Мостстрой В. Търново
Обект: Южен пътен възел, В. Търново
Подобект: Релефен бетон за вертикални конструкции
Кофраж: NOEplast – матрици за видим и релефен бетон
Проект и технология на кофражните работи: НОЕ Германия